Fundusze Unijne

Zadaniem spółki Nowe Miasto jest działanie na rzecz rozwoju Górnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Żory. Na ten cel spółka pozyskuje środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej. Poniżej prezentujemy projekty, które otrzymały dofinansowanie:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Przedmiotem projektu było stworzenie regionalnego produktu turystycznego – Muzeum Ognia w Żorach na bazie pawilonu wystawienniczo – promocyjnego. Interaktywne Muzeum Ognia jest obiektem tematycznym poświęconym szeroko pojętym zagadnieniom ognia i energii. Projekt budowy pawilonu wystawienniczo-promocyjnego – Muzeum Ognia w Żorach uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 8 146 841,50 zł. Wartość dofinansowania wynosi 4 034 810,71 zł. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie: www.rpo.slaskie.pl
Skip to content