Wystawa zaprojektowana jest w taki sposób, aby umożliwić zwiedzającym samodzielne zapoznanie się z eksponatami i aby każdy mógł wziąć czynny udział w procesie przyswajania wiedzy.

Wizyta w Muzeum jest alternatywą dla tradycyjnego sposobu nauczania, stanowi praktyczne uzupełnienie lekcji historii, kultury, fizyki czy chemii. Wstępem do ekspozycji jest film edukacyjny, zaś ścieżka zwiedzania prowadzi przez pięć stref tematycznych: Okiełznanie Żywiołu, Przez Antyk i Wieki Średnie, Pali Się!, Obszar Duchowości, Mędrca Szkiełko i Oko. Zwiedzający będą mogli samodzielnie rozpalić ogień oraz znicz olimpijski, a najodważniejsi podejmą próbę ugaszenia wirtualnego ognia. Ekspozycja skierowana jest do każdej grupy wiekowej. Zwiedzanie samodzielne.

OFERTA LEKCJI I WARSZTATÓW DLA GRUP PRZEDSZKOLNYCH I SZKOLNYCH

Lekcje i warsztaty prowadzone w Muzeum Ognia mają na celu rozwinąć motywację dzieci do uczenia się i poznawania świata. Multimedialna ekspozycja pozwala doskonalić myślenie przyczynowo-skutkowe wzbogacając wiedzę uczniów nie tylko w temacie żywiołu ognia.

1. WARSZTAT “ŻOREK”

WARSZTAT + ZWIEDZANIE: 35 zł                                          Rekomendowane dla grup przedszkolnych oraz szkolnych (klasy I – VI)

 

Propozycja stworzenia własnego magnesu w kształcie płomyka – Żorka. Żorek jest ulubieńcem najmłodszych mieszkańców Żor który swoim kształtem i nazwą nawiązuje do historii miasta. Można go spotkać w charakterystycznych miejscach Żor. Podczas warsztatów dzieci otrzymują drewniane postacie Żorka i magnes. Zdobią go, oklejają i zabierają do domu w ramach pamiątki z Muzeum Ognia.

2. WARSZTAT “ŚWIECZKA”

WARSZTAT + ZWIEDZANIE: 35 zł                                      Rekomendowane dla grup szkolnych, ponadpodstawowych oraz specjalnych (klasy I-VI)                    

Samodzielne wykonanie świeczki z węzy pszczelej, która jest dobrodziejstwem ofiarowanym ludziom przez pszczoły. Warsztat świeczki to połączenie zabawy z edukacją podczas których dzieci rozwijają swoje umiejętności manualne oraz poznają niezwykłe właściwości woskowej świecy.

3. LEKCJA "Tajemnice ognia"

LEKCJA + ZWIEDZANIE: 30 zł                                                        Rekomendowane dla grup szkolnych (klasy I-VI)

 

LEKCJA  + ZWIEDZANIE + WARSZTAT “ŚWIECZKA”: 40 zł Rekomendowany dla grup szkolnych (klasy I-VI)

 Prezentacja multimedialna “Tajemnice ognia” przedstawia istotę zjawiska ognia jako niezbędnego elementu w ewolucji człowieka. Pogadanka poszerza wiedzę dzieci na temat zagrożeń wynikających z nieodpowiedniego zastosowania ognia oraz zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Multimedialna ekspozycja prowadzi szlakiem przez historię ujawniając tajemnice żywiołu ognia na przestrzeni wieków.

Lekcja “Tajemnice Ognia” zakończona samodzielnym wykonaniem świeczki z węzy pszczelej. Warsztat świeczki to połączenie zabawy z edukacją podczas których dzieci rozwijają swoje umiejętności manualne oraz poznają niezwykłe właściwości woskowej świecy.

4. LEKCJA ”Pszczeli przyjaciele”

LEKCJA + ZWIEDZANIE: 30 zł
Rekomendowany dla grup przedszkolnych i szkolnych (klasy I-VI)

 

LEKCJA + ZWIEDZANIE + WARSZTAT “ŚWIECZKA”: 40 zł                  Rekomendowany dla grup szkolnych (klasy I-VI)

Głównym celem zajęć jest poszerzanie wiedzy ekologicznej uczniów motywując ich do świadomego kontaktu z przyrodą i jej obserwacji. Metodą prezentacji wprowadzamy dzieci do świata owadów pobudzając ich ciekawość i empatię. Pogadanka zarysowuje dzieciom problem masowego wymierania owadów zapylających. Tworzy przestrzeń do wymiany opinii na temat naszej zależności od przyrody.

Lekcja „Pszczeli przyjaciele” zakończona samodzielnym wykonaniem świeczki z węzy pszczelej, która jest kolejnym dobrodziejstwem ofiarowanym ludziom przez pszczoły. Warsztat świeczki to połączenie zabawy z edukacją podczas których dzieci rozwijają swoje umiejętności manualne oraz poznają niezwykłe właściwości woskowej świecy.

5. LEKCJA „Co w trawie piszczy - Wypalanie traw”

LEKCJA + ZWIEDZANIE:  30 zł                                                    Rekomendowane dla grup przedszkolnych, szkolnych i grup specjalnych (klasa I-IV)

 

Celem głównym lekcji jest zaznajomienie dzieci ze środowiskiem przyrodniczym polskich łąk. Pogadanka służy kształtowaniu więzi emocjonalnej dzieci z przyrodą oraz nabywania opiekuńczego stosunku do mieszkańców tych terenów. Prezentacja multimedialna “Co w trawie piszczy” zawiera elementy profilaktyki przeciwpożarowej dzięki której uczestnicy zajęć dostrzegają negatywne zmiany zachodzące w otoczeniu w wyniku ingerencji człowieka. Uczestnicy poznają niebezpieczne skutki wypalania traw. 

6. LEKCJA „Pele - bogini wulkanów.
Wyspy śmieci”

LEKCJA + ZWIEDZANIE: 30 zł                                            Rekomendowane dla grup szkolnych (klasy IV-VIII)

Projekt mający na celu kształtowanie proekologicznych postaw przyszłych konsumentów. Dzięki prezentacji multimedialnej „Wyspy śmieci” i pogadance uczestnicy rozwijać mogą umiejętności krytycznego myślenia, argumentowania i wnioskowania. Pogadanka podejmuje wątek podstawy programowej dotyczący zjawisk wulkanicznych. Temat procesów lądotwórczych prowadzi do problemu ludzkiego oddziaływania na środowisko przyrodnicze. Zajęcia uzupełnione informacjami o prawidłowej segregacji śmieci.                 

7. LEKCJA „Ale czad! - profilaktyka przeciwpożarowa”

LEKCJA + ZWIEDZANIE: 30 zł                                                Rekomendowane dla klas VII oraz grup ponadpodstawowe

Uczestnicy zajęć uzyskają informację na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Poznają przyczyny, skutki oraz specyfikę trudności w wykrywaniu toksycznego tlenku węgla. Prezentacja multimedialna przygotowana przy wsparciu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zebrzydowicach oraz OSP Rudziczka, celnie obrazuje problem jaki stanowi czad w okresie jesienno- zimowym. 

8. POKAZY CHEMICZNE

POKAZ 1h + ZWIEDZANIE: 40 zł                                                            Grupy docelowe – przedszkola, szkoły podstawowe i średnie

Uniwersalny pokaz chemiczny bez podziału na grupy wiekowe.

Chemiczne Czary-Mary (pokaz)

Zabieramy uczestników w magiczną podróż do Afryki. Użyjemy soku z gumijagód, by szybko pokonać trasę na południe Europy. Pojedziemy ciuchcią parową, odwiedzimy słonie w rezerwacie dzikich zwierząt, rozpalimy ognisko bez użycia zapałek, poznamy kameleona Leona oraz dowiemy się jakie zwierzątko wykluje się ze znalezionych jajek. Na koniec zobaczymy, jak wybucha wulkan. A wszystko to przy udziale naszej wyobraźni 🙂

 

Pokaz doświadczeń z zakresu podstawy programowej nauczania chemii, przeznaczone dla klas VII/VIII i grup szkół średnich.

Wybrane doświadczenia:

  • Wskaźniki kwasowo-zasadowe.
  • Charakter chemiczny tlenków. Kwasy i Wodorotlenki.
  • Amfoteryczny charakter niektórych tlenków i wodorotlenków.
  • Sole – Reakcje otrzymywania i strącania soli
  • Reakcje redoks – reakcje metali z kwasami
  • Pierwiastki bloku d – chrom i mangan
Skip to content