Tematy zajęć w Muzeum Ognia w Żorach
dla przedszkoli oraz klas 1-3 szkół podstawowych

Lekcje prowadzone w naszym Muzeum mają na celu wzbogacić wiedzę uczniów na temat historii miasta Żory, umocnić podstawy patriotyzmu lokalnego oraz edukować w zakresie profilaktyki przeciwpożarowej w ramach poszerzonej wersji programu nauczania. Zwiedzanie ekspozycji pomoże uzupełnić i utrwalić nabytą wiedzę.

Ogień w życiu ludzi pierwotnych

Lekcja prezentuje moment  pojawienia się ognia w życiu człowieka, sposoby jego wytwarzania i wykorzystywania.

Tajemnica ognia

Uczniowie poznają ogień jako zjawisko występujące w przyrodzie, jego dawne oraz współczesne wykorzystanie. Celem pogadanki jest poznanie roli żywiołu w ewolucji człowieka.

Niebezpieczny ogień

Wypalanie traw

Uczestnicy uzyskają informację na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego, poznają przyczyny powstania pożarów, numery alarmowe. Celem pogadanki jest zwrócenie uwagi na konsekwencje wypalania traw w Polsce.

Żorek

maskotka naszego miasta

Dzieci poznają Żorka –  maskotkę Żor. Lekcja krótko nawiązuje do historii miasta oraz jego nazwy, przypomina również o obchodzonym każdego roku w Żorach Święcie Ogniowym. W ramach lekcji odbywają się warsztaty manualne.

Skip to content